Vplyvy na zdravie

Ozón je možné použiť v akomkoľvek priestore. Či už ide o automobily, zdravotnícke zariadenia, gastro, domy a byty, fitness a wellnesscentrá, kadernictvá či kaviarne. Služi zároveň aj na čistenie klimatizácií v priestoroch, ktoré sa dezinfikuju tak, že už dalšia dezinfekcia klimatizačných zariedení nie je nutná. Dĺžka aplikácie ozónu sa odvíja od veľkosti priestoru a výkonu ozónového generátora.

Aký je postup pri čistení ozónom?

Dezinfekcia ozónom je maximálne bezpečná pokiaľ je dodržaný správny odborný postup.

Pri aplikácií ozónu je nutné, aby v priestore neboli prítomní žiadni ľudia, zvieratá a rastliny. Miestnosť musí byť uzavretá.

Do miestnosti vstupuje len obsluha ozónového prístroja.

Po aplikácií a vypršaní času nadstaveného na časovači sa počká približne dvadsať minúť a miestnosť sa vyvetrá. Polčas rozpadu ozónu znova na kyslík je 20 minút.

Po vstupe do priestoru, alebo automobilu nezacítite v priestore žiaden nežiadúci zápach ani stopy. Nevznikajú žiadne alergické ani dýchacie problémy, ako to niekedy môže nastať pri bežných chemických čistiacich prípravkoch. Priestor bude plne neutralizovaný a svieži. Účinky ozónu sú preto veľmi silné, ale zároveň krátkodobé a bezpečné.