Naše služby

Naša spoločnosť sa venuje dezinfekcii ozónom v rôznych oblastiach. Pred dezinfikáciou potrebujeme priestor vidieť, aby sme mohli naplánovať rozmiestnenie generátorov ozónu. Proces ozónovania prebieha v prázdnych miestnostiach pri zatvorených oknách a dverách. Dĺžka dezinfekcie ozónom závisí na rozlohe konkrétneho priestoru.