Administratívne budovy

Väčšina prevádzok, firiem a spoločností obmedzila pracovnú dobu. Tento stav onedlho skončí a vaši zamestnanci sa vrátia na svoje miesta. Stavte na obozretnosť a doprajte sebe aj ľuďom, ktorí pre vás pracujú, bezpečné a zdravé pracovné podmienky.

Ako zamestnávateľ ste povinný vytvárať zdravotne nezávadné pracovné prostredie. Spoločné pracovné priestory sú ideálne na šírenie vírusov, vrátane koronavírusov, a infekcií. Je dôležité, aby sa vaši zamestnanci cítili v práci bezpečne a spokojne. Ozónovou dezinfekciou im doprajete zdravé prostredie.

Ekologickú dezinfekciu ozónom môžete využiť v každom priestore a odvetví. Naša spoločnosť disponuje dostatočným množstvom výkonných certifikovaných ozónových generátorov, preto sme schopní realizovať ozonizáciu veľkých priestorov v krátkom čase.

Pred dezinfikáciou potrebujeme priestor vidieť, aby sme mohli naplánovať rozmiestnenie generátorov ozónu. Proces ozónovania prebieha v prázdnych miestnostiach pri zatvorených oknách a dverách. Dĺžka dezinfekcie ozónom závisí na rozlohe konkrétneho priestoru.