Gastro, reštaurácie a hotely

Čistenie ozónom má svoje uplatnenie aj v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb, v ktorej patrí otázka hygieny a dezinfekcie k tým najdôležitejším. Vďaka ozónu je možné zbaviť sa až 99,9 % nežiadúcich mikroorganizmov - baktérií, plesní, vírusov. Rovnako užitočnou vlastnosťou ozónu v tejto oblsati je jeho schopnosť odstraňovať zápach (napr. fajčiarsky zápach).

Dezinfikujeme rôzne stravovacie a ubytovacie zariadenia, reštaurácie a hotely. Pred dezinfikáciou potrebujeme priestor vidieť, aby sme mohli naplánovať rozmiestnenie generátorov ozónu. Proces ozónovania prebieha v prázdnych miestnostiach pri zatvorených oknách a dverách. Dĺžka dezinfekcie ozónom závisí na rozlohe konkrétneho priestoru.