Technológie

Ozón (O3) je plyn, ktorého molekula sa skladá z 3 atómov kyslíka. Vzniká z bežného kyslíka O2 vďaka elektrickému výboju (blesk).

Ozón je možné vyrobiť priamo na mieste dezinfekcie v ozónovom generátore. Vďaka korónovým výbojom. Vyrába sa pomocou tichého elektrického výboja alebo pomocou UV lámp. Dochádza tu k štiepeniu molekúl kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa následne spájajú s molekulou kyslíku a dochádza tak k vzniku ozónu.